буферний


буферний
bufer...

Українсько-турецький словник. 2009.

Look at other dictionaries:

  • буферний — а, е. 1) Прикм. до буфер 1). •• Бу/ферний за/пас мінімальний запас, необхідний для нормального функціонування підприємства. Бу/ферне зберіга/ння зберігання радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів у спеціально призначеній… …   Український тлумачний словник

  • буферний — [бу/феирнией] м. (на) ному / н ім, мн. н і …   Орфоепічний словник української мови

  • буферний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • буферний об'єм газу — буферный объем газа buffer gas volume *Puffergasvolumen об єм газу, який в період нормальної циклічної експлуатації залишається в підземному газовому сховищі до моменту закінчення процесу відбору. Б.о.г. джерело механічної енергії, необхідної для …   Гірничий енциклопедичний словник

  • буферний тиск — буферное давление discharge pressure *Dampferdruck – тиск на буфері (викиді) свердловини …   Гірничий енциклопедичний словник

  • буферність — ності, ж. Абстр. ім. до буферний …   Український тлумачний словник

  • активний об’єм газу — aктивный объем газа active gas volume *аktives Gasvolumen – об’єм газу, який щорічно в період нормальної циклічної експлуатації закачується в підземне газове сховище і відбирається з нього. А.о.г. визначають виходячи з конкретних гірничо… …   Гірничий енциклопедичний словник